Vừa qua TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất Chính phủ công nhận kết quả đánh giá đô thị loại I cho TP. Thủ Đức dựa trên cơ sở thành lập Thành phố này trong thời gian tới.

  Vị trí kết nối quan trọng của Đông Nam Bộ

  TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận, đó là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với diện tích hơn 211.5 km2, quy mô dân số hơn 1.5 triệu người. TP. Thủ Đức sở hữu vị trí quan trọng trong vùng tam giác TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời là đầu mối giao thông huyết mạch của các tỉnh Đông Nam bộ – vùng kinh tế phát triển nhất Việt Nam.
  TP. Thủ Đức sau khi thành lập được kỳ vọng sẽ là hạt nhân thúc đẩy phát triển cho thành phố và vùng Đông Nam Bộ, đóng góp vào sự tăng trưởng GDP cho TP. Hồ Chí Minh.

  thành lập Thành phố Thủ Đức

  Đáp ứng các tiêu chí công nhận đô thị loại I

  Theo 5 tiêu chí của Nghị quyết 1210/2016 về phân loại đô thị, TP. Thủ Đức được chấm điểm như sau:

  • Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội: 20/20 điểm
  • Quy mô dân số: 6.69/8 điểm
  • Mật độ dân số toàn đô thị: 5.98/6 điểm
  • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị: 6/6 điểm
  • Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan: 48.51/60 điểm

  Tổng cộng, khu vực dự kiến thành lập TP. Thủ Đức đạt 87.18/100 điểm, hoàn toàn đáp ứng tiêu chí để được công nhận là Đô thị loại I.
  Cũng theo UBND Thành phố, đề án thành lập Thành phố Thủ Đức sau khi được thông qua và có đầy đủ pháp lý quy hoạch, lộ trình phát triển, UBND Thành phố sẽ đánh giá phân loại đô thị theo quy định.

  Trong cách phân loại đô thị ở Việt Nam, đô thị loại I là đô thị giữ vai trò trung tâm vùng lãnh thổ liên tỉnh và trung tâm quốc gia. Việt Nam hiện có 3 thành phố trực thuộc trung ương được công nhận là đô thị loại I, đó là Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt.

  5 tiêu chí để được công nhận là Đô thị loại I
  1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:
  Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, cấp vùng hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc cả nước;
  2. Quy mô dân số:
  – Đô thị là thành phố trực thuộc trung ương: quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 1.000.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 500.000 người trở lên;
  – Đô thị là thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 200.000 người trở lên.
  3. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 2.000 người/km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 10.000 người/km2 trở lên.
  4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 65% trở lên; khu vực nội thành đạt từ 85% trở lên.
  5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.


  BÌNH LUẬN BÀI VIẾT TP. Hồ Chí Minh đề xuất công nhận đô thị loại 1 cho TP. Thủ Đức


  Bình luận

  Ngoài Họ tên (*), Số điện thoại hoặc Email là trường bắt buộc.
  Đông Tây Land tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi KHÔNG công khai hoặc sử dụng thông tin liên lạc cho mục đích khác.