18
05/2023
Hội môi giới Bất động sản Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tại trụ sở Đông Tây Land

Hội môi giới Bất động sản Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tại trụ sở Đông Tây Land

Với mục tiêu đánh giá thị trường, đưa ra các giải pháp hỗ trợ dự án, tăng cường công tác lãnh đạo điều hành và thống nhất các hoạt động phát triển, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) khu vực Hồ Chí Minh mới đây đã có cuộc họp quan trọng. Vào ngày 17/05/2023, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh […]

→ XEM TIẾP