28
06/2024
Hơn 100 CBNV Đông Tây Land tham gia hiến máu tình nguyện, gửi thông điệp yêu thương đến cộng đồng

Hơn 100 CBNV Đông Tây Land tham gia hiến máu tình nguyện, gửi thông điệp yêu thương đến cộng đồng

Với tinh thần hướng đến cộng đồng, góp phần lan tỏa nghĩa cử tình nguyện hiến máu cứu người, ngày 26/06/2024, hơn 100 thành viên của Đông Tây Land đã tham gia Ngày hội hiến máu do công ty tổ chức. Hiến máu tình nguyện không chỉ có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho bản thân người hiến máu: Được kiểm […]

→ XEM TIẾP