21
03/2024
Đông Tây Land khai trương văn phòng tại Thành Phố Mới Bình Dương, mở rộng hệ thống giao dịch

Đông Tây Land khai trương văn phòng tại Thành Phố Mới Bình Dương, mở rộng hệ thống giao dịch

Ngày 21/03/2024, Công ty Cổ Phần Đông Tây Land vừa khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh mới tại Bình Dương nhằm đáp ứng cho kế hoạch mở rộng quy mô và kết nối nhu cầu giao dịch của khách hàng, đối tác tại khu vực. Buổi lễ khai trương có sự tham gia của các khách hàng thân thiết, đối tác, ban giám đốc cùng các đại […]

→ XEM TIẾP