fbpx
Vinhomes Grand Park condominium – getting easy to own a home for Expats in Ho Chi Minh City

Vinhomes Grand Park condominium - getting easy to own a home for Expats in Ho Chi Minh City.

Vietnam is a growing country where many foreigners want to work and live. At 80% of the country's GDP based on Ho Chi Minh City, the city is regarded as the greatest economic center in the nation. As a basis, it also is believed to be the best place for foreigner residents to live. As well as having the greatest level of protection and the largest group of foreign immigrants in the country, it guarantees a standard of life that matches international standards.

Vinhomes Grand Park, located in the center of Thu Duc city (region of Ho Chi Minh City), is the best option for foreign residents looking to own a home for easy long-term settlement directly in HCM City.

Cùng thảo luận bài phân tích dự án
Vinhomes Grand Park condominium – getting easy to own a home for Expats in Ho Chi Minh City


Bình luận

Ngoài Họ tên (*), Số điện thoại hoặc Email là trường bắt buộc.
Đông Tây Land tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi KHÔNG công khai hoặc sử dụng thông tin liên lạc cho mục đích khác.

Logo Đông Tây Land trắng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TỐT NHẤT

  (*) = thông tin bắt buộc


  → CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

  HOTLINE KINH DOANH
  HOTLINE TUYỂN DỤNG
  EMAIL

  Địa chỉ Đông Tây Land
  THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH ĐANG ĐƯỢC GỬI ĐI
  Quá trình này có thể mất 3-5 giây!
  ĐÓNG